Back to overview

Werkvoorbereider/ Supervisor Piping

Voor een periode van bijna 2 jaar zoeken wij voor chemische fabriek in Antwerpen naar een Werkvoorbereider / Supervisor Piping

Job description

In deze job ga je meewerken aan de voorbereiding van een grote stistand in de herfst van 2020, waarna je ook de opvolging gaat doen van de werken. In grote lijnen zul dus elke opdracht ter plaatse gaan bekijken, de nodige schetsen (foto’s) maken, nakijken wat nodig is (diensten, materialen, hulpmiddelen) om de job op een veilige manier te kunnen doen. Voor elke job ook de nodige activiteiten (diensten), materialen en hulpmiddelen definiëren

Taken voor de stilstand - voorbereiding:
Maken van tekeningen in SmarthSketch
Jobs voorbereiden in MainTasc
Taakstappen definiëren
Resources (leveranciers) toekennen
Materialen oplijsten (ter plaatse opmeten, opzoeken in tekeningen of stuklijsten), dit alles volgens het juiste buisleidingsspecificatie’s
Hulpmiddelen oplijsten
Jobs voorzien van de juiste extra technische documentatie
Materiaal bestellen en opvolgen

Taken tijdens de stilstand - opvolgen werken:
Erop toezien dat de mechanische contractor zijn daglijsten afwerkt:
- volgens de juiste prioriteiten
- volgens de code van goed mechanisch vakmanschap
- ordelijk en net werkt en de werkplek na de werken opruimen
- op een veilige manier, en volgens de arbeidstoelating
Hij is de schakel tussen de verschillende afdelingen (EP, productie, kranen..)
Hij rapporteert aan de werkplaatsoverste
Elke avond afmelden van de taken bij de bedrijfsingenieur
Tijdens de stilstand, dagelijks bijwonen van de veiligheidsvergadering
Erop toezien dat er tijdens de werken de juiste materialen gemonteerd worden en volgens de regels van goed vakmanschap (bouten, dichtingen, afsluiters,…)

Your qualifications

Een (electro)mechanische opleiding
Enkele jaren praktische ervaring in de chemie/petrochemie in het onderhoudsgebeuren; eventueel als voorarbeider
Kennis van mechaniek (E&I is een pluspunt) in o.a. sleutelen leidingen/apparaten, revisie’s, pijpfitten, leidingmateriaal.
Kennis van piping, R&I (PID) schema’s, buisleidingsspecificaties, iso’s,...
Kennis van software:
- Windowstoepassingen ( word, excell,..)
- Tekenprogramma ( SmarthSkech)
- Werken met een arbeidsvoorbereidingstool ( MainTasc )
- Kennis van SAP
Je kan plannen en organiseren
Je communiceert vlot met diverse disciplines alsook met externen
Je hebt noties van technisch Engels en Duits is een pluspunt

What we offer

Wij bieden een competitief salarispakket waarbij flexibel kan worden omgegaan met componenten als leasewagen, extra vakantiedagen, projecttoeslag etc.
U kunt betaald worden via onze Nederlandse of Belgische loonlijst.
Ook als freelancer of zelfstandige kunt u reageren.
Gegevens bewaren*
Wilt u uw gegevens eerder verwijderen, stuur dan een mail naar info@nouvall.com
Your advisor
Reference:
1709
Sector:
Piping
Region:
(B) Antwerpen
Education:
TSO/MBO
Posted at:
11-02-2019
Receive job alerts?
Apply here
Our references

ATPC
Eastman
Yara Benelux
Trinseo
Zeeland Refinery
Heijmans
Damen Schelde Naval Shipbuilding