Electrical & Instrumentation

Deze discipline is vaak een geïntegreerde afdeling van  Electrical en Instrumentation (E&I), soms is ook automation (ook wel process controll genoemd) hieraan toegevoegd. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen E&I zijn:

 • het maken van begrotingen en aanbiedingen
 • het doen van diverse studies
 • calculaties
 • software beschrijvingen
 • ontwikkelen van logica diagrammen
 • aankooporder ontwikkeling en afhandeling
 • detail engineering
 • ontwerpen (soms in 3D)
 • het maken van tekeningen en constructiedocumenten
 • constructie begeleiding
 • assistentie bij het testen en het in bedrijf stellen
 • interdisciplinair overleg
 • administratie, planning en voorgangscontrole

Piping begint met het opzetten van een plotplan (plattegrond), de participatie van E&I beperkt zich hier hoofdzakelijk tot het reserveren van ruimte voor de hoofd kabeltracés en het bepalen van gebouwen zoals kracht-verdeelstations (Substations) en een Centraal Controle Gebouw (CCR). In een later stadium is vooral Instrumentation belangrijk voor wat betreft het invullen van de instrumentatie- en besturingseisen op de P&ID’s en het starten met de control en safeguarding narratives (functionele beschrijving van de regelingen en beveiligingen van de plant). Electrical zal zich hoofdzakelijk bezig houden met het opzetten van een power distributiestructuur en het maken van voorlopige power studies.

Voor Electrical is vooral de informatie van Mechanical van belang daar veel mechanische equipment, zoals pompen, compressoren e.d. door elektriciteit gevoed zal moeten worden en daarom voor een groot deel de omvang van de elektrische scope(werkzaamheden) bepalen.

Op het moment dat alle mechanische  data zijn vastgelegd, is het werk voor Electrical vrij rechtlijnig en met weinig verdere raakvlakken naar andere disciplines wat een redelijk voorspelbare voortgang aangeeft.

Instrumentation zit in principe in een krachtenveld tussen enerzijds het opzetten, assisteren en zoeken naar zo goed mogelijk werkende instrumenten, besturing en controle methoden op de P&ID’s en het onderhouden van deze P&ID’s, en anderzijds het zo snel mogelijk calculeren en vastleggen van de zgn. Inline data. Dat wil zeggen dat alle instrumenten en kleppen die zich in een pijpleiding bevinden (inline instruments) in een redelijk vroeg stadium bepaald moeten worden daar deze plot bepalend zijn en door Piping gebruikt moet worden om hun 3D piping model te bouwen. Omdat het één niet zonder het andere kan, zit Instrumentation hier tussenin. De informatie van instrumenten, process data en inline data worden geleverd door Process en Piping terwijl Mechanical ook nog informatie aanlevert betreffende nozzle eisen (instrumentaansluitingen op apparatuur)  en eisen van zgn. package units (dit zijn mechanische apparaten met een complexe samenbouw zoals bijv. compressoren e.d. die meestal als één geheel gekocht worden bij een leverancier). Ook zullen in deze periode 1 of meerdere Instrumentation engineers zich bezig gaan houden met de opzet en basisuitwerking van de systeemapparatuur zoals DCS (besturingssysteem), safeguarding(beveiliging) en Fire en Gas detectie systemen.

Instrumentation maakt gebruik van een instrument database structuur om al deze (duizenden data) te verzamelen en te completeren. Daarvoor worden programma’s toegepast zoals Smart Plant Instrumentation (vroeger Intools). Alle (instrument)data inclusief software data, junction box  en kabeldata, standaard schema’s e.d. worden hierin opgeslagen terwijl het programma allerlei rapporten, lijstjes, loopdiagrammen, aansluitlijsten en tekeningen kan produceren.

Software pakketten die gebruikt worden 

Fucties bij de categorie Electrical & instrumentation

Onze referenties

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op 'Alle cookies toestaan'.