Project control

Project controls wordt onderverdeeld in scheduling, cost control en estimating.

SCHEDULING
In een vroeg stadium van het project wordt begonnen met het opzetten van een schedule (planning) voor de engineering van een project, waaruit tezamen met de technische disciplines als Mechanical, Piping, E&CS etc. gedetailleerde schedules afgeleid kunnen worden. Aan de hand van het project level schedule, wordt met behulp van de lead engineers van de betrokken disciplines het schedule verder uitgekristalliseerd. Zo weet elke discipline wanneer zij haar input krijgt, hoeveel tijd er beschikbaar is voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en wanneer een andere discipline dan wel een buitenpartij gevoed moet worden met informatie, documenten, ontwerp etc. Tevens kan het “kritieke pad” van het project hiermee in kaart gebracht worden, en zal projectmanagement (waar nodig) zich concentreren op deze kritieke punten en de nodige stappen ondernemen ter voorkoming van vertraging in de voortgang van het project.

Een voorbeeld van zo’n kritiek punt is het op tijd afronden van de RFD (released for design) P&ID’s (piping and instrumentation diagrams). Deze tekeningen worden vooral in deze fase door Process gemaakt met input van de engineering disciplines en zijn een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteit van het proces. De RFD status van deze tekeningen wil zeggen dat ze vrijgegeven worden voor het detail-ontwerp van de plant.

In theorie kunnen afdelingen als Mechanical, Piping en E&CS pas echt beginnen met hun detailed engineering werk als de tekeningen deze status bereikt hebben. Het te laat opleveren heeft dus gevolgen voor alle disciplines in het vervolgtraject.

COST CONTROL en ESTIMATING
Estimating is gespecialiseerd in het maken van begrotingen voor industriële projecten en cost control verzorgt de kostenbewaking en rapportage van de lopende projecten. Omdat deze taken in elkaars verlengde liggen worden deze taken soms samengevoegd bij één functie, één team of één afdeling, al vergt estimating meer kennis en ervaring dan cost control.

Het type begrotingen dat door project controls in hoofdzaak gehanteerd wordt, zijn:

  • Begroting afgeleid van de capaciteit van de te bouwen faciliteiten gebaseerd op soortgelijke eerder gebouwde werken, ook wel capacity factored genaamd
  • Begroting afgeleid van de kosten van de te installeren apparaten en machines (equipment factored)
  • Gedetailleerde begroting gebaseerd op materiaalstaten met prijsbepaling voor aankoop, installatie, etc. voor alle onderdelen van de faciliteiten, inclusief grondwerken, beton- en staalconstructies, gebouwen, machines en apparaten, pijpleidingen, elektrotechnische installaties, meet- en regeltechniek etc.

Tevens wordt tijdens het project controlebegrotingen uitgevoerd voor werk dat uitbesteed wordt aan onderaannemers, alsmede de kosteneffecten bepaald van voorgenomen wijzigingen in de installaties. Maandelijks wordt een kostenrapportage gemaakt. In dit rapport worden de volgende aspecten weergegeven:

  • Ontwikkeling in overeengekomen budget
  • Verwachte eindprijs van het werk
  • Uitgaven en aangegane verplichtingen
  • Eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke kostenplan

Software pakketten die gebruikt worden 

Functies bij Project Control

Onze referenties

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op 'Alle cookies toestaan'.