Turnaround managers

De taken van een Turnaround manager kunnen o.a. zijn:

  • Het effectief en efficiënt besturen en managen van complexe en/of omvangrijke multidisciplinaire onderhoud- en/of nieuwbouwactiviteiten
  • Verantwoordelijk voor het integraal managen van turnaround projecten vanaf initiatie- tot met de evaluatiefase. Zoals de juiste scopebepaling, werkvoorbereiding, planning en uitvoering inclusief nazorg
  • Stuurt de realisatie van het goedgekeurde projectplan aan en bewaakt onder meer de aspecten : kwaliteit, veiligheid, levertijd, budget, rendement en samenwerking
  • Tijdens de turnaround eindverantwoordelijk op site
  • Stemt af met stuurgroep
  • Eindverantwoordelijk voor de afstemming met de (sub)contractors omtrent voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden
  • Geeft leiding aan, motiveert en stimuleert het projectpersoneel. Bevordert een goed werkklimaat met de gehele projectorganisatie. Evalueert en beoordeelt het projectpersoneel
  • Eindverantwoordelijk voor het QA/VGM-beleid en andere (wettelijke) voorschriften en eisen (Arbo, milieu, veiligheid, stoomwezen e.d.) tijdens de turnaround
Onze referenties

ATPC
Eastman
Yara Benelux
Trinseo
Zeeland Refinery
Heijmans
Damen Schelde Naval Shipbuilding