SHEQ

De discipline SHEQ  is de verzamelnaam van  Safety (veiligheid) Health (gezondheid) Environment (milieu) en Quality (kwaliteit). Soms wordt kwaliteit losgekoppeld van HSE. Het komt ook voor dat de volgorde van letters anders is zoals QHSE of SEH.

SAFETY
Zorgt ervoor dat de algemene veiligheid op de werkvloer is gewaarborgd door o.a. het

 • houden van toolbox meetings
 • inventariseren, analyseren en opvolgen van eventuele arbeidsongevallen
 • uitvoering van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) op het gebied van veiligheid
 • definiëren, beoordelen en controleren van de kwaliteit van de veiligheidsopleiding van personeel (medewerkers en aannemers)

HEALTH
zorgt ervoor dat de werkomgeving voldoet aan eisen die gesteld worden op het gebied van lichamelijke gezondheid zoals de omgevingslucht (HVAC installaties) en ergonomie (bereikbaarheid van equipment in fabrieksinstallaties) maar ook de inrichting van kantoren en cultuur binnen een bedrijf. Waarbij ook gekeken wordt naar de fysieke belasting en psychosociale belasting. Tot het takenpakket behoren vaak:

 • Uitvoering van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) op het gebied van gezondheid en arbeidswelzijn
 • Bewaken van de eisen die gesteld worden aan luchtkwaliteit en ergonomie
 • Bewaken van de Psychosociale belasting op de werkvloer zoals agressie/geweld, intimidatie, discriminatie, pesten, werkdruk en psychische klachten 

ENVIROMENT
zorgt ervoor dat het milieu zo min mogelijk schade ondervindt van de productieprocessen en dat voldaan wordt aan de milieunormen en eisen volgens de Europese regelgeving zodat verontreiniging van water en grond tot een minimum, of tot een maximale waarde wordt beperkt. Tot het takenpakket behoren vaak:

 • Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van milieuaudits
 • Bewaken van de eisen die gesteld worden in de milieu- en wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) vergunning
 • Geven en/of maken van instructie en training over milieuaspecten
 • Contacten met (locale) overheidsinstanties en de directe omgeving van de fabriek

QUALITY (QA/QC)
zorgt ervoor dat de ontwikkeling en het onderhoud van systemen voor kwaliteitsborging is gegarandeerd. Quality voert het interne en externe kwaliteitsbeleid zodanig dat de kwaliteitsnormen worden bereikt en kwaliteitsbewustzijn wordt verder bevorderd. Quality levert het ontwerp en onderhoud van het zorgsysteem en zorgt ervoor dat benodigde certificeringen worden verkregen.

 • Registreren en opvolging geven aan meldingen van incidenten, opmerkingen en klachten vanuit projecten, suggesties voor verbeteringen etc.
 • Coördinatie en follow-up van actiepunten, voortkomende uit (externe) audits, management inspecties, klanttevredenheidsonderzoeken, projectevaluaties en “lessons-learned”
 • Verzamelen en analyseren van SHEQ gegevens, verwerken tot rapportages
 • Actief bijdragen aan SHEQ doelstellingen en veiligheidsbewustzijn

Functies bij SHEQ

Onze referenties

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op 'Alle cookies toestaan'.