Welcome to Nouvall

Nouvall Engineering Services specialises in project support for the (petro) chemical industry. We supply expertise in the field of Engineering, Project Management, Maintenance, Shutdowns, Construction and Safety.

View our current vacancies

Job Alert

If you can't find a suitable vacancy in the list, register for our Job Alert so that we can periodically keep you informed. Or contact one of our consultants.

Register for the Job Alert
Waarom werken met Nouvall?

"Het eerste gesprek voelde gelijk heel vertrouwd, hetgeen zeker belangrijk is na een faillissement bij een firma waar je ruim 20 jaar hebt gewerkt. Er zijn goede afspraken gemaakt tussen Nouvall, de klant en mijzelf. Leuk en afwisselend werk bij een zeer interessante en goede werkgever. Ik zou iedereen kunnen aanbevelen om voor Nouvall te kiezen als werkgever. Naast goede afspraken organiseert Nouvall ook leuke activiteiten buitenom het werk zoals BBQ en kerstborrel. Leuk en gezellig om naast de drukke werkzaamheden ook ontspannend met elkaar om te gaan."

Kees Minderhoud - Lead Engineer Constructions at Yara Sluiskil

Nieuwe vacatures

Business Process Specialist
Discipline: Procurement - Regio: (NL) Zeeland - Opleiding: Bachelor
For a company in "Zeeuws-Vlaanderen", we are looking for a Business Process Specialist
The Business Process Specialist will be responsible for all work processes on the purchasing department i.e. for detailed specification, design, testing, functionality and implementation in the internal systems.

The Business Process Specialist will be accountable for:
Identify, define, and document detailed work process and system requirements, use cases, and process definitions
Analyze and design/re-design business processes
Establish co-ownership of the requirements and use cases with the Application SMEs to ensure a complete understanding of the requirements and confirming the final solution
Participate in system development and build activities such as reviewing design documentation, executing product test and user acceptance testing, conducting training, and assisting with implementation support
Ensure integrated, ‘Workable’ solutions that meet the functional needs
Ensure functional requirements are fulfilled
Drive cross functional and program management alignment
Identify opportunity for process simplification by evaluating requirements against “out of the box” capabilities
Participate in user and task analysis to maintain the business community's perspective
Ensure solution meets business objectives
Ensure Documentation and training development are complete and accurate
Take ownership and escalate issues to ensure on-time delivery
Bekijk deze vacature
Calculator GWW
Discipline: Civil & Structural - Regio: (NL) Zeeland - Opleiding: TSO/MBO
Voor een klant in de regio Zeeland zoeken we een Calculator GWW. Dit betreft een contract van 1 jaar via Nouvall waarna u in vaste dienst kunt komen bij deze betreffende klant.
Je vervult een coördinerende rol bij combinatie (tender) aanbiedingen
Je levert een bijdrage aan het bedenken en berekenen van de meest optimale wijze om een project succesvol uit te voeren
In samenspraak met de verantwoordelijke manager bepaal je de kostprijs.
Je beoordeelt de opgevraagde prijzen van onderaannemers, inhuurdiensten en leveranciers.
Tijdens en na uitvoering van een project evalueer je de ingehuurde diensten en leveranciers op basis van nacalculatie.
Aan de hand van bestek- of tenderdocumenten zorg je voor het tijdig en correct opstellen van de benodigde projectkosten of –begroting.
Bekijk deze vacature
Civiel Supervisor
Discipline: Civil & Structural - Regio: (NL) Zeeland - Opleiding: TSO/MBO
Voor onze klant in Zeeuws-Vlaanderen zoeken wij een Civiel Supervisor
De civiel Supervisor is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de werkzaamheden, veiligheid op de werkplek en bewaking van planning, evenals de coördinatie met andere disciplines.

Taken en verantwoordelijkheden
Dagelijks frequent controleren of iedereen veilig en vakkundig hun werkzaamheden uitvoerd.Direct ingrijpen indien nodig. Bij twijfel eerst duidelijkheid.
Uitvoeren van een gedegen start werk analyse bij elke vergunning uitgifte.
Onderhouden van contacten/overleg met:
Afdeling Engineering voor feedback en of overleg voor technische oplossingen.
Aannemer(s) - vastleggen van onderlinge afspraken tijdens voortgangsmeetings , en andere meetings.
Plantvertegenwoordigers (gatekeepers, manreps, etc..)
In uitvoering van het werk:
Nemen van beslissingen over meer- en minderwerk, door de scope te valideren met het pakket.
Administratieve voorafhandeling van meer-en minderwerk.
Voorbereiden, controleren en uitgeven van vergunningen.
Inspectie op de kwaliteit van het afgeleverde werk, danwel organiseren door derden.
Oplossen van technische onvolkomendheden, desgewenst in overleg met de engineering afdeling.
Bewaken van afgesproken planning.
Leiderschap in het stellen van de veiligheids verwachtingen naar de aannemers.
Stop werk in geval van twijfel.
Gatekeeper in het uitgeven van werk in het veld: SWA en BBP
Opvolging van alle werkzaamheden

Rapporteert aan Area Constructie Manager
Bekijk deze vacature
Coordinator Transport / Rigging
Discipline: Maintenance - Regio: (B) Antwerpen - Opleiding: TSO/MBO
Voor een langdurig project in Antwerpen hebben we de functie beschikbaar van Coordinator Transport/Rigging
Specifieke taken:
Opvolgen ingezette kraangrootte / hijsplannen / riggerplannen
Optimalisatie kraangebruik
Check aanslagpunten
Opstellen bevindingsrapport

Algemene taken:
Acteren als voorbeeld inzake veiligheid
Stop reflex bij onveilige situaties toepassen
Kunnen lezen van vergunningen + aanspreekpunt bij onduidelijkheden mbt de vergunning
Aftekenen van vergunningen
Heeft de plicht om werken lokaal te stoppen en constructief in dialoog te gaan met uitvoerders in geval van onveilige situaties, foutieve werkmethode of slechte housekeeping
Informeren veiligheidsaanspreekpunt bij onveilige situaties/incidenten
Maken en/of beoordelen van LMRA’s
Kennen van de werkvoorbereidingen
Aansturen van contractoren in zijn vakgebied
Waakt over kwaliteitsvolle en veilige uitvoering van de werkzaamheden (gebruik juiste materialen, gereedschappen, werkmethoden etc.)
Controleert in het veld de voortgang van de toegewezen werken en van alle punch items volgens prioriteit, stuurt – indien nodig – de contractoren bij
Aftekenen van de uitgevoerde werkzaamheden na controle
Labelen van het uit te voeren werk
Is eerste aanspreekpunt voor supervisor van contractor in het veld. Om de coördinatie van de werken te ondersteunen, geeft hij hierbij nuttige info aan contractor zoals gewicht van te hijsen stukken, interacties met andere werken, aanvoer van extra materiaal.
Toezicht op correcte uitvoeringswijze + verzekeren van gebruik juiste tekeningen/plannen
Vermijden van onveilige toestanden/situaties tijdens de werken door toedoen van de slechte kwaliteit of slechte planning van de in uitvoering zijnde werken
Informeert direct zijn overste in geval van beschadigingen, reparaties, etc.
Geeft informatie aan zijn overste over vervuiling, technische bevindingen, … van voornamelijk toestellen met het oog op de scope bepaling voor volgende stop (ter verduidelijking worden foto’s toegevoegd)
Doorgeven/opvolgen wijzigingen as-built
meerwerken/wachturen bevestigen, bij TAR door ondertekenen op achterzijde werkopdracht na controle dat het geclaimde effectief gebeurd is (is nog geen goedkeuring tot betaling)
Respecteren van de termijnplanning
Deelname aan voortgangs-, veiligheids- en toolboxmeetings
Vermijden van significante, toewijsbare lekkages/productieonderbrekingen te wijten aan de uitgevoerde werken
Bekijk deze vacature
Our references

ATPC
Eastman
Yara Benelux
Trinseo
Zeeland Refinery