E&I designers

De taken van een E & I designer kunnen o.a. zijn:

  • Het maken van basic- en detailtekeningen van de technische installaties en de instrumentatie
  • Het ondersteunen van de Senior E&I Designer of E&I Engineer m.b.t. de technische correspondentie en het opstellen van de specificaties voor de apparatuur en materialen
  • Nauwe samenwerking met de andere designers en andere afdelingen m.b.t. de uitvoering van het project
  • Mede verantwoordelijk voor het bewaken van de planning en de uitvoering van het project, voor zowel de tekentechnische als constructieve uitvoering
  • De E&I Designer is een belangrijke schakel in de ontwerpfase en zoekt de beste technische oplossing voor het project
  • Werkt concepten uit naar een technisch ontwerp, maakt soms een selectie van de instrumenten, stelt specificatiebladen op volgens de opgegeven klanteneisen (soms op aanwijzing van een Instrument Engineer)
  • Zoekt eventuele leveranciers en onderaannemers, en houdt de technische besprekingen met de eindklant
  • Bij het ontwerpen houdt hij/zij rekening met de kostprijs en wordt rekening gehouden met het onderhoud van de installaties
Onze referenties

ATPC
Eastman
Yara Benelux
Trinseo
Zeeland Refinery
Heijmans
Damen Schelde Naval Shipbuilding